İMAMOĞLU
  İMAMOĞLU AİLESİNİN ŞECERESİ
 
İMAMOĞLU AİLESİNİN ŞECERESİ

İmamoğulları’nın Ata Yurdu’nun Türkmenistan ile Kırgizistan olduğu ve Türkmen soyundan geldiği bilinmektedir. İmamoğlu sülalesinde, ela-mavi-yeşil göz rengine ve sarı saç rengine sahip birçok aile ferdi vardır. Özellikle erkekler geniş omuzlu, uzun boylu ve kalıplı bir yapıya sahiptirler.
Semerkant- Buhara yörelerinden göçerek Bağdat’a Kerkük’e Küfe’ye Musul ve Tela fer’e gelip yerleşmişlerdir. Bağdat şehrinde ne kadar kaldıkları kesinlikle belli değildir. Ancak İmamoğulları’nın o günkü en büyüğü olan ve ileri gelenlerinden biri Bağdat şehrinin baş imamı, diğer bir kardeş ise Bağdat kadısı idi. Başka bir İmamoğlu da Bağdat müftüsü olarak görev yapıyordu. Akraba orada çoğalmış ve kalabalık bir beylik durumuna gelmişti.
O devirde şehrin Valisinden sonra Baş İmam-Müftü ve Kadı suçluları Şer-i Mahkemede yargılar idi.
İmamoğlu ailesi fertlerinin şehirde sayısı ve nüfuzunun artmasıyla birlikte,Genişleyen Aileye Mevcut Topraklar Yetmemeye Başladı.Bu durumu değerlendirmek için aile toplantısı yapıldı. Baş İmam başkanlığında büyük bir kalabalığın katılımıyla toplantı başladı. Durum üç gün görüşüldü. Sonuçta aile Bağdat şehrinden göç etmeye karar verdi.(Günümüzden 500-600 yıl önce)
Göçün başlamsıyla, Bağdat’tan ayrılan İmamoğulları Kuzeye doğru yol aldılar. Ailenin bir kısmı Kerkük-Musul şehirleri dolaylarında kaldılar Ailenin büyük çoğunluğu yine Kuzeye doğru yollarına devam ederek Anadoluya kadar geldiler. İlk olarak Adana İlinin çevresine yerleştiler. Bu yerleşim beldesi bu aile tarafından kurulduğu için beldeye İmamoğlu adı verildi. Ailelerden bir kısmı daha kuzeye yol alarak Kahramanmaraş’a, Kayseri’ye ve Malatya’ya yerleşti. Bağdat’tan çıkan bir grup da daha kuzeye giderek Van’a yerleşti. Buraya yerleşen akrabalarımız sert mizaçlı olduklarından bunlar “PERVANOĞULLARI” adı ile anılır oldular. Bu gün hala Van’da büyük bir topluluk olarak yaşamaktadırlar. Aileden Bağdat valisi olan Fettah Bey Küfe veya Bağdat’ta üst düzey görevlerde bulun muştur. Bu zat .Van’a üst düzey yönetici olarak gönderildi. Oğlu BAYRAM PAŞA 12 YIL Van’da Paşalık yapmıştır. Hicri 520 yılında ve 574 yılında Van’da ölmüştür Yerine oğlu İBRAHİM PAŞA Geçmiştir. O da hicri 668 yılında VAN’DA Ölmüştür Yerine oğlu İSMAİL GEÇMİŞTİR. İsmail’in birde Durmuş isimli kardeşi vardı, Hicri 703 yılın da İSMAİL Ölünce yerine İBRAHİM Geçmiştir İBRAHİMİN iki oğlu vardı. HAMİT, MUSTAFA. Hamit’in efradı Ordu ili ve yöresine, MUSTAFA’NIN efradı HOPA’YA Göç etmiştir. Hamit’in oğulları Mustafa, İlyas, Şakır Mehmet’tir. MUSTAFA’NIN oğulları, AHMET, MUSTAFA’DIR. Ahmet HOPA’DA Doğmuş ve yerleşmiştir. Artık nesil bundan sonra MUSTAFA’DAN Devam etmiştir. Mustafa’nın oğulları AHMET(1) –İBRAHİM ‘dir. İBRAHİMİN OĞULLARI MUSTAFA(2) HASAN (3) DURMUŞ(4)’ DUR. Ahmet (1) Körahmetli’nin Atasıdır. MUSTAFA (2) İMAMOĞULLARI’NIN Atasıdır. HASAN (3) Kadıoğlunun Atasıdır. DURMUŞ (4) Balcıoğlu’nun atasıdır. İşte akrabanın şeceresi böylece devam etmektedir.
İmamoğlu ailesinden bir kısmı Kayseri ve Kahramanmaraş’tan batıya yönelerek Konya’ya, Denizli’ye yerleştiler. Kimileri de Sinop’a gelerk Gerze ilçesi çevresine yerleşti. Bir kısmı da deniz yoluyla Sinop’tan Trabzon’a gelerek, Trabzon’un Sürmene ilçesi Köprübaşı Çifteköprü yöresine yerleştiler. İmamoğulları’nın şu an en çok bulunduğu il Trabzon’dur. Trabzon İlinin Köprübaşı ilçesi ana merkez olarak Arsin, Akçaabat, Maçka, Vakfıkebir ilçelerinde İmamoğulları yerleşmiş bulunmaktadır. Bunun yanısıra Köprübaşı’ndan ayrılıp Of ilçesine ve Rize’ye giden, az da olsa, İmamoğlu ailesi vardır. Ayrıca Görele, Ordu ilinde de İmamoğlu bulunmaktadır. Görele’de ki İmamoğulları’nın önde gelen isimlerinden Hasan Ali Yücel, devlet kademesinden Milli Eğitim bakanlığı yapmış bir İmamoğlu ‘dur..
Malatya’da, Samsun’da, Kırşehir Akpınar’da, Bolu Göynük’te, Kocaeli’de, Gebze’de çok sayıda İmamoğlu ve Kadıoğlu ailesinin fertleri ikamet etmektedir.
İmamoğlu ailesi içinde Bağdat Kadısının soyundan gelenlere KADIOĞULLARI, Müftü soyundan gelenlere BALCIOĞLU Baş İmam soyundan gelenlere İMAMOĞULLARI denilmektedir.
Soyadı Kanununun kabulünden sonra hanedanlığa dayanan soy isimler (Lakaplar) yasaklandı. Bu nedenle akraba mensuplarına çeşitli soy isimler verildi. Özellikle İmamoğlu yerine AYAR, MERCAN, ÖZDEMİR, ABANOZ, BALCI, KADI gibi soyadları verildi.
Çok partili demokrasiye 1950 yılında geçildikden sonra yine ailenin ileri gelen büyükleri mahkemelere başvurup eski soyadlarını “lakaplarını” (İmamoğlu-Kadıoğlu-Pervanoğlu gibi) yeniden aldılar. Bazı araştırmacıların özellikle, Çaykara yöresinde yaşayan Fettahoğulları’nın (40.000 kişilik bir aile) aslen Bağdat şehrinde yaşayan
İmamoğlu aile topluluğundan olduklarını belgelere dayandırarak söylüyorlar, bu ailenin bir kısmıda Hatay’a yerleşmişlerdir. Bayburt ve Erzincan’da da azda olsa vardır.
Yukarıda genel hatları ile anlatılmaya çalışılan bilgiler ışığında İmamoğulları hakkında kısada olsa bir bilgiye sahip olmuş bulunuyorsunuz.. Esas itibarı ile Bağdat Valisi FETTAH BEY VAN’A Yönetici olarak atanır. 12 yıl bu ili yönetir ÖLÜMÜNDEN SONRA YERİNE OĞLU Bayram Paşa geçer. O nün ölümünden sonrada İbrahim Paşa geçer.
Bu aile topluluğunun özelliği zeki ve çalışkan oluşudur. Okumak isteyip de bu isteği doğrultusunda davrananlar mutlak suretle üniversiteyi başarı ile bitirmiş, önemli makam ve mevkiler gelmişlerdir.
Akrabadan okuyup ULEMA olanlar arasında Muhammet Efendi, Salih İMAMOĞLU (Trabzon Müftüsü), Ragıp İMAMOĞLU (Ankara Müftüsü), İsmail İMAMOĞLU (Gümüşhane Müftüsü), Hüseyin İMAMOĞLU (Konya Ilgın Müftüsü), Mustafa İMAMOĞLU (Karabük Yenipazar Müftüsü), Osman İMAMOĞLU (Giresun Keşap Müftüsü), Yakup ABANOZ (Araklı Vaizi), Hasan ABANOZ (Trabzon Müftüsü) gibi isimler vardır. İmamoğlu ailesinden Profösör ve doktor olarak: Trabzon Karadeniz Üniversitesi Hastanesinde Baş Hekim dahil 6 Prof.Dr., Numune Hastanesinde doktor, doğum hastanesinde doktor, Ankara’da doktorlar bulunmaktadır. Ayrıca mühendisler, Sayıştay da Ömer Faruk İMAMOĞLU (Hâkim), Fazlı KADIOĞLU (Hâkim) ve niceleri imamlar, öğretmenler, hemşireler yetiştiren bir aile olagelmiştir. Okuyamayanlar veya okumak istemeyenlerden çoğu şu anda büyük esnaf ve iş adamı olarak yaşamlarına devam etmektedirler.
Ayrıca Kayseri’de yaşayan İmamoğullarından Selçuk İmamoğlu, Kayseri Belediye Başkanlığı yapmış, daha sonrada Milletvekili seçilmiştir. Kahramanmaraş’taki akrabalardan Atilla İmamoğlu iki dönem milletvekilliği yapmıştır. Kocaeli’den, bir önceki yasama döneminden Turan İmamoğlu ve bulunduğumuz yasama döneminden Eyüp Ayar milletvekili olarak T.B.M.M’de görev yapmış ve yapmaktadırlar.
Rize’deki İmamoğulları İstanbul’un Kartal ilçesine yerleşmişlerdir. İlçenin ileri gelenlerinden olan İmamoğulları Kum-Çakıl, Akaryakıt, depoları ve Deniz Nakliyat işleri ile uğraşmaktadırlar.
Halen Köprübaşı ilçesinde İmamoğlu-Ayar-Abanoz-Kadıoğlu-Kadı-Mercan-Balcıoğlu soyadında birçok aile ferdi oturmaktadır. İlçede iki dönemdir Sebahattin İmamoğlu belediye başkanlığı yapmaktadır. Daha öncesinde Hasan İmamoğlu 3 dönem belediye başkanlığı yapmıştır.
Artvin yöresinde de ABANOZLAR adı ile akrabalarımız yaşamaktadır. Bir dönem İstanbul emniyet amirliği yapan “Abanoz” bu akrabalarımızın bir ferdidir. Bu ailenin bazı fertleri Düzce-Akçakoca, İzmit Sapanca ve Arifiye kasabalarında ikamet etmektedirler.
Sinema dalında Türker İnanoğlu Kastamonu’lu olup asıl soyadı İmamoğlu’dur.
Bazı aile büyüklerinin rivayetine göre Orta Asya’nın Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan yörelerinden göçen ailemizin kökleri “İbn-i Sina”ya kadar dayanmaktadır.

Rızvan İMAMOĞLU
Emk.Öğrt.Eğitimci Yazar
rizvan-imamoglu@hotmail.com

SOY ADLARI LİSTESİ
1 - İMAMOĞLU 
2- PERVANOĞLU (VANDAKİLER)
3- KÖRAHMETLİ
4- KADIOĞLU
5- BALCIOĞLU
6- YÜCEL
7- AYAR
8- MERCAN
9- ÖZDEMİR
10- ABANOZ
11- BALCI
12- KADI
13- FETTAHOĞULLARI
14- (TÜRKER) İNANOĞLU
 
  Bugün 3 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=